Roma - knižní nakladatelství


Úvod

Začátkem podzimu roku 2006 se na knižní trh nově začlenilo Roma Nakladatelství. Podnětem pro vznik nakladatelství byly několikaleté aktivity zakladatelky nakladatelství (Romany Lešingrové) o šíření příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati a také její snahy zapracovat tento příklad do školské výuky. Důvodem vzniku nakladatelství byla také snaha soustředit pozornost na podnikatelskou tradici Zlínského kraje, která je přímo spojena s historií firmy Baťa, kterou se svými sourozenci založil Tomáš Baťa (1876-1932). Jeho podnikatelské aktivity zasahovaly nejen do podnikatelské sféry, ale také do vzdělávání a kvality života.

Nakladatelství je úzce specializováno na udržování, šíření a využívání příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati pro podniky a školy, které v něm mohou soustavně nacházet inspiraci pro svou činnost.